Konfiguracje google analytics

Prawidłowa konfiguracja konta Google Analytics.

Przyczyny problemów to m.in.

  • nieprawidłowa implementacja
  • brak wykluczeń
  • duży odsetek ruchu direct